Audit al situatiilor financiare

 

Audit contractual sau statutar (conform standardelor internationale de audit IAS); - Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS; - Revizuirea situatiilor financiare (due diligence); - Asistenta in caz de fuziune, divizare, lichidare societati.

 

  • Auditul Conturilor Consolidate
  • Auditul Operatiunilor financiare
  • Auditarea fondurilor nerambursabile
  • Audit intern

 

- Efectuarea auditarii in conformitate cu Standardele Internationale de Audit inclusiv ISA 800; - Verificare eligibilitate costuri directe cu termenele si conditiile contractului de finantare; - Verificarea veniturilor actiunii (daca veniturile au fost corect inregistrate in evidenta contabila a proiectului finantat); - Verificarea conformitatii Cererii de Rambursare a Cheltuielilor cu conditiile contractului de finantare; - Verificarea conformitatii evidentelor contabile ale beneficiarului cu regulile contabile din contractul de finantare; - Reconcilierea informatiilor din Cererea de Rambursare a Cheltuielilor cu sistemul de contabilitate si inregistrarile beneficiarului; - Aplicarea corecta a ratelor de schimb pentru conversiile monedei, unde este cazul; - Analiza incadrarilor bugetare (Cererea de Rambursare a Cheltuielilor versus bugetul contractului de finantare); - Verificarea sumei totale solicitata la plata de beneficiar cu Conditiile Generale si Specifice ale contractului de finantare, precum si sumele totale prevazute pe categorii de cheltuieli; - Intocmirea Raportului privind Constatarile Factuale (RCF).