Expertiza Extrajudiciara

 

Expertiza contabila este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuata numai de catre 

persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in condiţiile legii, fiind inscrise, cu viza la 

zi, in Tabloul experţilor contabili, actualizat anual de catre Corpul Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din Romania (CECCAR) si in Grupul Expertilor Judiciari 

 

  Expertizele contabile pot fi clasificate:  

 

 I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate, in: 

 a)expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila; Codul de procedura 

penala; alte legi speciale; 

 b)expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate in afara procedurilor reglementate privind 

rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. Sunt efectuate in afara unui proces justiţiar. Nu au 

calitatea de mijloc de proba in justiţie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de catre parţi a 

administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale 

amiabila.

 

 II. Dupa natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se refera, in:

 

 a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile; 

 b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor 

penale; 

 c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale;

 d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale; 

 e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept sau extrajudiciare 

solicitate de catre clienţi. 

 

  III. In funcţie de natura juridica, expertizele contabile pot fi: 

 

 – civile; 

 – penale; 

 – extrajudiciare.