Infiintare SRL D     

 

SRL-D, microintreprinderea pentru  intreprinzatorii debutanti

 

Ordonanta de  Urgenta nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii  microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.

 

Intreprinzatorul debutant, este persoana  fizica majora care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 

 1. are capacitate juridica deplina de exercitiu, are varsta de pana la 35 de ani,       impliniti cel mai tarziu in ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a       societatii cu raspundere limitata in registrul comertului;
 2. anterior       datei inmatricularii societatii in registrul comertului, nu a mai detinut       si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de       conducere ale unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
 3. infiinteaza       pentru prima data o societate cu raspundere limitata in conditiile Legii       nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si       completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;

  

SRL-D  pentru incadrarea in program, microintreprinderea infiintata de  intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele  conditii:

  

1. este       societate cu raspundere limitata care functioneaza pe durata       nedeterminata, in conditiile Legii nr.31/1990, republicata;

 • se   incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr.346/2004       privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si       mijlocii;

2. este       infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati;

 • conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre  asociati;
 • este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori  dintre asociati;

3. are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev.       2).

 

ATENTIE

In  cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale  societatii urmatoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii  imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau  comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante  aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si  psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu  se poate acorda ajutor de stat.

 

Obligatii specifice SRL-D:

 • sa       notifice in scris cu privire la infiintare oficiul teritorial pentru       intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (O.T.I.M.M.C.) al       A.I.P.P.I.M.M. in a carui raza de competenta isi are sediul social, in       termen de cel mult 10 zile lucratoare de la inregistrare, in vederea       luarii in evidenta;
 • sa       angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata si sa mentina in       activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor       pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand       intreprinzatorului debutant;
 • sa       reinvesteasca anual cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal       precedent;
 • sa       depuna la A.I.P.P.I.M.M. situatiile financiare semestriale si anuale, cu       dovada inregistrarii acestora la autoritatile competente, precum si un       raport semestrial de progres.

Facilitatile  de care beneficiaza microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant:

 • acordarea       de catre A.I.P.P.I.M.M. a unei alocatii financiare nerambursabile       reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 Euro sau echivalentul       in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care       face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile       se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul       Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
 • garantii       acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi       Mici si Mijlocii pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii       planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M. pana la cel mult 80% din       valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro sau       echivalentul in lei;
 • scutirea       de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit       legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati,       angajati pe perioada nedeterminata;
 • scutirea       de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la       oficiile registrului comertului pentru inregistrarea microintreprinderii;
 • consiliere,       instruire si sprijin din partea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor       si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlociiin a carui raza de       competenta isi are sediul social.

Situatiile in  care se pierde calitatea de microintreprindere apartinand  intreprinzatorului debutant:

 • la       data de 31 decembrie a anului in care se implinesc 3 ani de la data inregistrarii;
 • la       data la care oricare dintre autoritatile competente constata ca societatea       nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute;
 • la       data la care activitatea microintreprinderii apartinand intreprinzatorului       debutant a incetat voluntar sau cand a fost declansata procedura de       insolventa;
 • la       implinirea a 45 de zile lucratoare de la data scadentei unei obligatii       fiscale neindeplinite;
 • la       data depunerii situatiei financiare semestriale sau anuale, daca cifra de afaceri pe       anul in curs a atins echivalentul in lei al sumei de 500.000 Euro.       La atingerea acestui prag, microintreprinderea are obligatia de a notifica       in scris, cel mai tarziu pana la sfarsitul lunii urmatoare, oficiul       registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau       social.