servicii contabile profesionale din 2013

evidenta contabila, consultanta, audit, expertiza judiciara

Expertiza contabila este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuata numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in condiţiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in Tabloul experţilor contabili, actualizat anual de catre Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania (CECCAR) si in Grupul Expertilor Judiciari 

Expertizele contabile pot fi clasificate:  

I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate, in:  
  a) expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedura civila; Codul de procedura penala; alte legi speciale; 
  b) expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. Sunt efectuate in afara unui proces justiţiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justiţie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de catre parţi a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila.

II. Dupa natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se refera, in: 
   a) expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile; 
   b) expertize contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale;  
   c) expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale; 
   d) expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale;  
   e) alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept sau extrajudiciare solicitate de catre clienţi. 

III. In funcţie de natura juridica, expertizele contabile pot fi:  
   – civile;  
   – penale; 
   – extrajudiciare.


contact rapid

captcha