servicii contabile profesionale din 2013

evidenta contabila, consultanta, audit, expertiza judiciara

Prestam urmatoarele servicii in domeniul resurselor umane: 

I. Servicii de administrare a personalului

 • Intocmire revisal conform HG 500. 
 • Intocmirea , incheierea si declararea in revisal a contractelor individuale de munca;   
 • Intocmirea dosarului de personal, obtinerea  de la salariat a
 • documentelor, actelor si declaratiilor necesare la dosar;     Intocmirea documentelor ce produc modificari ale contractului individual
 • de munca precum acte aditionale de modificare a functiei, salariului
 • negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual
 • de munca, decizii de incetarea a contractului individual de munca,
 • declararea acestora in noul revisal conform HG 500
 • Intocmirea adeverintelor de vechime pentru salariatii care nu au intocmit
 • carnet de munca;   
 • Intocmirea si completarea adeverintelor solicitate de salariatii societatii;
 • Intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client;
 • Acordam suport legislativ pentru orice problema aparuta in domeniul
 • relatiilor de munca   
 • Acordam suport in cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale
 • Ministerului Muncii.

II. Servicii de salarizare

 • Crearea si actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea  contractelor individuale de munca, a  modificarilor de stare civila si  salariale, a deciziilorde incetare a activitatii, sanctionare etc.;
 • Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
 • Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.;
 • Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;
 • Calculul acordului global, individual sau indirect, dupa caz;
 • Calculul retinerilor si popririlor salariale;
 • Intocmireastatelor de plata ;
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale;
 • Intocmirea declaratiei  unice 112 si transmiterea acesteia;
 • Intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii;
 • Intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;
 • Suport legislativ in orice problema de calcul salarial.

  III.Servicii de consiliere in domeniul resurselor umane

 • Acordam consiliere la incheirea si incetarea contractelor individuale de munca;
 • Acordam consiliere la intocmirea referatelor si deciziilor de sanctionare pentru abateri disciplinare;
 • Acordam consiliere privind aplicarea legislatiei muncii in vigoare;
 • Intocmim fise de post pentru salariati;
 • Intocmim Regulamentul de Ordine Interna;
 • Acordam consiliere in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.


contact rapid

captcha